Chroomtrioxide op REACh-lijst

Chroomtrioxide op REACh-lijst

In het voorbehandelproces wat door Tilcoating gebruikt wordt, zit chroomtrioxide (ook wel chroom VI genoemd). Deze stof is kankerverwekkend en daardoor opgenomen op de REACh-lijst. Deze lijst met verboden stoffen wordt bijgehouden door de ECHA (European Chemicals Agency). Per september 2017 zal deze stof in de huidige vorm niet meer verwerkt mogen worden.

Er zijn reeds acceptabele vervangingen voor dit voorbehandelproces, waarbij gebruik gemaakt wordt van chroomvrije methodes als zirkoniseren en titaniseren. Uiteraard hebben wij bij Tilcoating onderzoek gedaan naar deze systemen, om te kijken of zij een goede vervanging zijn voor het gebruikte proces, met zeswaardig chromateren. Naar onze mening zijn de vervangende systemen op dit moment nog niet even robuust als het zeswaardig chromateren. Niet alleen is de kwaliteit van chromateren als zodanig onovertroffen, alle vervangende systemen zijn veel kritischer qua beheersbaarheid. Daarnaast hebben deze vervangende systemen hun betrouwbaarheid op lange termijn nog niet kunnen tonen.

De voornaamste reden waarom Tilcoating vooralsnog blijft werken met het zeswaardig chromateren als voorbehandeling is niet alleen de bewezen duurzaamheid. Dit proces is zeer beheersbaar, is uitermate goed gedocumenteerd van inkoop tot afvalafvoer en de gebruikte hoeveelheden zijn verhoudingsgewijs klein. Chroom VI wordt alleen in het procesbad gebruikt. Bij vervanging van dat bad wordt in-huis door onze deskundige het Chroom VI afgebroken tot het natuurlijke Chroom III. Dit wordt vervolgens door een filterpers gescheiden van het water en door gerenommeerde bedrijven afgevoerd. Het totale proces is compleet gesloten. Door diverse instanties wordt het gebruik nauwlettend in de gaten gehouden.

Tilcoating blijft alternatieven monitoren, zodat op het moment van overstappen u altijd verzekerd blijft van de best mogelijke kwaliteit. Zoals u al ruim 20 jaar van ons gewend bent.

Links:
Wikipedia-artikel over Chroom(VI)oxide
Wat is REACh?
Bijlage XIV
Chroom en water: reacties, milieu- en gezondheidseffecten

Meer weten? Neem gerust contact op!

Uw commentaar op dit bericht

tekens over

Nog geen reacties.