Tilcoating in OT

Tilcoating in OT

Het vakblad Oppervlaktetechnieken (OT) had meerdere aanleidingen om eens een artikel te wijden aan Tilcoating. In het meinummer van OT is dit artikel terug te vinden. Aanleiding was het aansturen.

Tilcoating in Oppervlaktetechnieken

Tilcoating in Oppervlaktetechnieken

Een artikel over Tilcoating en Qualisteelcoat is verschenen in het vakblad Oppervlaktetechnieken. Lees hierin meer over wat Qualisteelcoat inhoudt en hoe Tilcoating als voorloper daarbij betrokken was.

Browsing 2 / artikelen