Historie

Zonder historie geen toekomst. Daarom is het goed te weten waar Tilcoating vandaan komt. En wat er allemaal gebeurd is sinds de oprichting. Op deze pagina vindt u het verhaal van Tilcoating. Over hoe het allemaal begon, op die 17e november in 1982.

Schilder

De oprichter van Tilcoating B.V., Peter van Kuijk, is een zoon uit een schildersgezin. Zijn vader had een schildersbedrijf in de Achterhoek, dat later verplaatst is naar Tilburg. Het is dan bijna vanzelfsprekend dat ook de kinderen het vak in gaan. Via de toenmalige ambachtsschool is hij het schildersvak gaan leren en heeft later via aanvullende opleidingen de titel meesterschilder behaald. Na een aantal omzwervingen is hij in de zeventiger jaren in de natlakindustrie beland.

Tilcoating

Tilcoating C.V.

Toen de firma waar hij op dat moment werkzaam was failliet ging, trok Peter de stoute schoenen aan en startte zijn eigen bedrijf. Tilcoating zag het licht op 17 november 1982 in een door hem gekocht pand in de Kesselstraat te Tilburg. Daar werd op de conventionele manier (nat)lak verspoten. De te behandelen producten werden via een dampontvettingsbad ontvet en in de spuitcabine voorzien van een primerlaag, waarna deze werd afgespoten. In die tijd werkte men daar uitsluitend met natlak.

Eind 1984 ontwikkelden de zaken zich dermate goed dat hij de hulp inriep van zijn broer Jan van Kuijk. Samen werd de besloten vennootschap “Gebroeders van Kuijk B.V.” handelende onder de naam Tilcoating opgericht.

Coating Industrie Vlijmen

COating Industrie Vlijmen

Twee jaar later was de maximale productiecapaciteit in de Kesselstraat bereikt en moest er uitgekeken worden naar een nieuw groter pand of tweede vestiging. Omdat er nogal wat klanten vanuit de Langstraat naar Tilburg kwamen werd toen dan ook besloten in Nieuwkuijk een tweede vestiging te starten. Er werd een bedrijfshal gebouwd van ca 750 m² en eveneens ingericht met een natlakstraat. In november 1987 was het pand gereed en werd gestart onder de naam Coating Industrie Vlijmen. Deze vesting werd bestierd door Jan van Kuijk.

Poedercoating

Het is natuurlijk bekend dat de ontwikkelingen in de verfindustrie niet stilstaan. In de tachtiger jaren deed het poedercoaten zijn opgang. Een vorm van oppervlaktebehandeling die milieuvriendelijker en goedkoper is en bovendien een langere levensduur heeft dan natlakken. Door Tilcoating werden haalbaarheidsonderzoeken verricht alsmede financieringsmogelijkheden onderzocht.

In 1992 werd het besluit genomen een semi-automatische poederinstallatie te bouwen op industrieterrein Loven, de huidige locatie.
In mei 1993 werd gestart met het poedercoaten op deze locatie.

Qualicoat

In augustus 1994 werd Tilcoating gecertificeerd. Een aantal malen per jaar ontvangen wij onverwachts bezoek van de overkoepelende organisatie die steekproefsgewijs controles verricht om na te gaan of wij nog steeds aan die minimumnorm voldoen. Binnen Tilcoating hebben wij dan ook 2½ mankracht continu in de weer om de kwaliteit te bewaken. Een bij de voorbehandeling, een bij het eindproduct en een bij het poederen zelf. De gehele dag door wordt getest en gemeten op de producten zelf en de proefplaatjes die meegezonden worden.

Directie

Na aanvankelijk alleen leiding gegeven te hebben aan het bedrijf, heeft Peter van Kuijk in 1995 Ad Smeulders bij het bedrijf betrokken als directeur. Peter nam het technische gedeelte voor zijn rekening, terwijl de in die branche gepokt en gemazelde Ad Smeulders het financiële gedeelte voor zijn rekening nam.
In 1998 werd het zusterbedrijf Coating Industrie Vlijmen B.V. verkocht en derhalve afscheid genomen van de natlakindustrie. Het concern richtte zich uitsluitend op de poedercoatingindustrie.

Afscheid

Peter van Kuijk

Op 1 januari 2006 is de oprichter van Tilcoating, Peter van Kuijk, gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Na een kleurrijk arbeidsverleden van ruim 46 jaar is het tijd om te genieten van andere zaken. Zoals reizen, vooral per boot. En uiteraard van de kleinkinderen. Daarnaast kan Peter zijn oude vak als (meester)schilder maar moeilijk loslaten. Tot groot geluk van velen om hem heen!

Nieuwe oven

In 2007 werd het besluit genomen om de 14 jaar oude oven te vervangen door een up-to-date exemplaar. Deze is tevens groter gebouwd, zodat onze capaciteit ook toegenomen is. Hierdoor kunnen wij ons op nóg meer fronten manifesteren. Naast onze grote kennis en kunde in de zetwerkbranche, is nu ook de profielenbranche aan de beurt om door Tilcoating veroverd te worden!

Qualisteelcoat

Tilcoating heeft sinds haar oprichting in 1982 altijd kwaliteit hoog in het vaandel gehad. Uiteraard hoorde daar na de overstap op poedercoating het Qualicoat-label bij. In 2009 kwam er heel voorzichtig een nieuw label op de markt, speciaal voor staal: Qualisteelcoat. Natuurlijk was Tilcoating er als de kippen bij om ook dit label te behalen. En sindsdien zijn wij, als eerste in Nederland, de trotse bezitter van het nieuwe label.

Alweer afscheid

Ad Smeulders

Na 5 jaar nog zonder zijn partner Peter van Kuijk de kar alleen getrokken te hebben, was het ook tijd voor Ad Smeulders om afscheid te nemen. De beoogde opvolger komt uit eigen gelederen. Bedrijfsleider Jack Jacobs heeft per 1 januari 2011 Tilcoating overgenomen en daarmee is Tilcoating weer verzekerd van een kundige leiding voor de komende decennia.